YouTuberları da Kapsayan Vergi Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

ahmetbeyler

New member
Ortalarında YouTuberlarında da olduğu büyük bir kitleyi kapsayan, ‘internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, imaj, ses, görüntü üzere içerikleri paylaşan toplumsal içerik üreticisi gerçek kişiler’ ve taşınabilir uygulama geliştiricileri için uzunca müddettir beklenen vergi düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafınca Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Gelir Vergisi Genel Bildirimi’ ile bir arada bahsi geçen kşilerin faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatlar, gelir vergisinden muhakkak bir düzeye kadar istisna olacaklar. Bugün itibariyle yürürlüğe giren bildiriye nazaran muhakkak fiyata kadar olan hasılatlarda yalnızca bankalar tarafınca stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek ve beyanname verilmeyecek.

Yılda 880 bin TL’yi aşmayan gelir elde edenlere sadece stopaj uygulanacak:


Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat fiyatı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle %15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar. Banka hesabına yatan para meblağı (stopaj öncesi) 2022 yılı için 880 bin TL’yi aşmadığı sürece tek kesinti stopaj olacak ve gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek.

2022 yılı ortasında elde ettiği yararın 880 bin TL’yi aşması durumundaysa mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesiyle hasılatını beyan etmekle yükümlü olacak. Bunun haricinde gelir fiyatına bakmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma ve evrak düzenleme zaruriliği ortadan kalkıyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan bildirinin hususlarını okumak için bu ilişkiye tıklayabilirsiniz.
 
Üst