İşi başından atmak ne demek ?

Sohbetci

Global Mod
Global Mod
Isi basndan atmak, isten ckarmak anlamna gelir. Isi basndan atmak, kisinin isi nedeniyle kendisini ya da calstg kurumu zarara ugratmas, kotu calsma performans nedeniyle isinden ckarlmas ya da kurumun kendi ckarlar geregi calsanlarn isinden ckarmas gibi nedenlerle olabilir. Isi basndan atmann, kisiye ve calstg kuruma ne gibi etkileri vardr? Bu sorularn cevaplarn inceleyerek, isi basndan atmak ne demek sorusuna cevap vermeye calsacagz.

Isi Basndan Atmann Etkileri

Kisiye yonelik olarak, isi basndan atmak kisinin finansal, sosyal ve psikolojik olarak zarar gormesine neden olabilir. Kisi isinden ckarldg zaman, gecim kaynagn kaybedebilir. Kisinin arkadaslaryla ve calsma arkadaslaryla iliskisi kopabilir. Kisinin oz guveni dusebilir ve issiz kalma kaygs varsa, calsma arkadaslaryla olan iliskisini koparrken, ayn zamanda kisiyi sosyal olarak da etkileyebilir. Ayrca, isi basndan atmak, kisinin calsma alanyla ilgili mesleki becerilerini kaybetmesine de neden olabilir.

Kuruma Yonelik Etkiler

Kuruma yonelik olarak, isi basndan atmak, calsanlarn guvenini kaybetmesine, kurumun calsanlarnn moralini ve motivasyonunu dusurmesine neden olabilir. Ayrca, kurumun uretkenligi ve verimliligi de dusebilir. Isi basndan atmann kuruma yonelik olarak diger etkileri; daha yuksek personel ckarma maliyetleri, kotu une, calsanlarn kurumu terk etmesi ve calsanlarn arasnda kotu hava yaratmasdr.

Sonuc

Isi basndan atmak ne demek sorusuna verilebilecek ksa bir cevap, kisinin isinden ckarlmas ya da calstg kurum tarafndan isten ckarlmas anlamna gelir.
 
Üst