Determinist anlayışı ne demek

urfali

Global Mod
Global Mod
Determinist anlayış, tarihin en eski fikirlerinden biri olarak kabul edilir. Sözlükte determinist anlayış, her şeyin neden ve sonuçlarının düzenli olarak izlenebilen kurallarla belirlendiği, etkilerin ve sonuçların önceden tahmin edilebilen bir felsefe olarak tanımlanır. Determinist anlayışa göre, geçmiş olayların öngörülebilir davranış biçimleriyle ve belirli sebep sonuç ilişkileriyle sonuçlandığı düşünülür.

Determinist anlayışın tarihsel arka planı

Determinist anlayış, başlangıç olarak Mısırlı filozoflar tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak 5. Yüzyıl'da ünlü Mısırlı filozofları tarafından kullanılan determinist fikirler, daha sonra Yunan felsefesinde köklü değişiklikler yaparak günümüze kadar gelmiştir. Köklü felsefecilerden biri olan Demokritos, dünyayı oluşturan öğelerin atomlardan oluştuğunu savunmuştur. Bu atomların hareketleri, tüm olayların kontrolünün çoğunlukla öngörülebilir olduğunu ve sonuçlarının tahmin edilebileceğini öne sürmüştür.

Determinist anlayışın modern kullanımları

Determinist anlayışın günümüzde kullanımı, özellikle fizik ve kimyada kullanılmaktadır. Bu anlayış, klasik mekanik ve kuantum mekaniği aracılığıyla kesin bir biçimde açıklanabilen dünyanın uzay-zamanı ile ilgilidir. Determinist anlayışa göre, etkilerin ve sonuçların önceden tahmin edilebilir biçimde boyutlandırılması ve öngörülebilir sonuçlar çıkarması mümkündür.

Determinist anlayışın kritiği

Determinist anlayış, bazı felsefecilerce eleştirilmiştir. Özellikle öngörülebilirlik konusunda ciddi şekilde eleştirilmiştir. Bazıları determinist anlayışın insanların özgür iradeyi reddettiğini ve insanların özgür irade ile bağımsız hareket edebilecekleri bir ortamda yaşamayacaklarını savunmuştur.

Determinist anlayış, insanların özgür iradesi ve seçimlerine rağmen geçmiş olayların öngörülebilir sonuçlarının ortaya çıkmasını reddetmektedir. Sonuç olarak, insanların gelecekte öngörülemeyen farklı sonuçların ortaya çıkmasına izin verilmesi gerekir.
 
Üst