Çember tanımı nedir ?

urfali

Global Mod
Global Mod
Cember Tanm Nedir?

Bir cember, matematikte esit mesafeye sahip noktalardan olusan kapal bir cizgidir. Bir cember, tam cember olabilir veya ksmi cember olabilir. Tam cemberler, ksmi cemberlerin tamamdr. Cemberlerin cevresinde bir yuzeyi olusturur. Cemberler, bir cizgideki noktalar arasndaki uzaklgn her zaman esit olmas nedeniyle tanmlanr.

Cemberin Ozellikleri

Bir cemberin temel ozelligi, her iki ucunun birbirine esit uzaklkta olmasdr. Diger ozellikleri, merkez noktas, cevresi ve yarcapdr. Cevre, cemberin etrafndaki cizgidir ve cemberin yuzeyini olusturur. Yarcap, cemberin merkezinden herhangi bir noktasna olan uzaklktr.

Cemberin Yuzey Alan ve Cevresi

Bir cemberin yuzey alan ve cevresi bir araya gelmez. Yuzey alan, cemberin etrafndaki alan ifade eder ve cevresi, cizginin etrafndaki uzunlugu ifade eder. Yuzey alan, pi says ve cemberin yarcabnn karesi ile hesaplanr. Pi says, 3.14 veya 3.14159 olarak kullanlr. Cevre, pi saysnn iki kat ile yarcapn karesi ile hesaplanr.

Cemberin Uygulamalar

Bir cemberin cok cesitli uygulamalar vardr. Ornegin, cemberler, cok sayda farkl matematiksel problemlerin cozumunde kullanlr. Ayrca cemberler, muhendislikte, tasarmda ve yapda gomme isleri icin kullanlr. Cemberler, ayrca dairesel oluklar, cembersel ekranlar ve dairesel kapaklarn tasarmnda kullanlr.

Cemberler, ayn zamanda araba ve diger arabalarn jantlarnn da temelini olusturur. Cember sekli, cogu gunes ve ay simgelerinin de olusumunda kullanlr. Cemberler, ayrca cesitli oyunlarn da temelini olusturur. Ornegin, cricket ve topu tasma gibi.
 
Üst