Alevilerde Zakir nedir ?

urfali

Global Mod
Global Mod
Alevilerde Zakir Nedir?

Alevilik, Türkiye'de ve diğer Ortadoğu ülkelerinde yaygın olarak kabul gören bir İslam mezhebindir. Alevi inançlarının günümüzde en çok tanınan özellikleri arasında zakir gelmektedir. Bu makalede, Alevilerde zakir nedir? sorusu cevaplanacak ve zakirin nereden çıktığını, neye hizmet ettiğini ve Aleviler arasındaki zakir geleneğinin önemini anlatmaya çalışacağız.

Tanımı

Alevi zakir, ziyaretlerde ve cemaatlerde kullanılan bir tür şarkıdır. Bu şarkılar, özellikle Bektaşi ve Mevlevi tarikatları tarafından kullanılan ilahi ve ezgilerden oluşur. Alevi zakir, "zakir" veya "zakiriyye" olarak da bilinir.

Kökeni

Alevi zakir geleneği, İran'daki Safavi Devleti tarafından Safavilik İslami tasavvufunun önde gelen temsilcileri tarafından yayılmıştır. Birçok Alevi uzmanı, Alevi zakirinin kökeninin Alevi-Bektaşi tarikatından olduğunu ve tarikatın ortaya çıkışının Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı dönemlere kadar uzandığını göstermektedir.

Amacı

Alevi zakir, köklerinin Bektaşi tarikatına dayandığı için, tarikatın kendisine özgü inançlarının ve kutsal metinlerinin anlatımının bir parçası olarak kullanılmaktadır. Alevi zakir, aynı zamanda cemaat üyelerinin Alevi inancının kutsal metinlerini anlamasına yardımcı olmak için de kullanılmaktadır.

Önemi

Alevi zakir, Alevilerin kültürel değerlerinin ve inançlarının korunmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Aleviler arasında, zakirler aracılığıyla kutsal metinlerin anlatımı ve cemaat üyeleri arasındaki bağın korunması çok önemlidir. Ayrıca, Alevi zakirler, Aleviler arasındaki kültürel değerlerin ve geleneklerin yaşatılmasına da katkıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Alevilerde zakir nedir? sorusunun cevabı, Alevilerin kültürünü ve geleneklerini yaşatmak ve koruyabilmek için kullanılan bir tür şarkıdır. Aleviler, bu şarkıları kullanarak kutsal metinlerin anlatımını ve cemaat üyeleri arasındaki bağın korunmasını sağlamaktadır.
 
Üst