Üre Döngüsündeki Defektler ?

Sohbetci

Global Mod
Global Mod
Ure yapsndaki her basamak icin kaltsal enzimatik defektler tanmlanmstr . Asagdaki tartsmada ornek olarak, bunlardan yanlz ikisi verilmistir: Ornitin karbamoiltraisferaz (OCT) eksikligi ve arjininosuksinik asiduri (arjininosuksinikasid liyaz eksikligi).
Ornitin Karbamoiltransferaz Eksikligi
Bu ure dongusundeki defektler arasnda cinsiyete bagl olarak gecen tek hastalktr. Defektli enzimin
dusuk duzeyde aktivitesi olabilir, ancak genellikle islev goremez, etkilenen erkeklerde OCT aktivitesi bulunmaz ve tedavi edilmezlerse yenidogan doneminde olume neden olur. Etkilenen disiler heterozigot olup, bir hucre dizisi etkilenmis ve bir hucre dizisi etkilenmemistir; her dizinin gorece basknlg Lyon kuralna gore rastlantsal olarak belirlenir . Karacigerde etkilenmis ve etkilenmemis hucre yuvalan bir mozaik olusturdugunda, klinik olarak etkilenmis disilerde enzim eksikliginin derecesini igne biyopsisi ile saptamak olas degildir, ancak klinik hastalk olusturmas icin OCTnin tum aktivicesinin. kabaca normalin %20 ya da altna kadar azalmas gerektigi dusunulmektedir. Bu nedenle, klinik belirtiler erkeklerde olumcul hastalktan disilerin buyuk bir yuzdesinde klinik olarak normaluge kadar genis bir yelpaze gosterir.Klinik olarak etkilenen disilerde gorulen baslca belirtiler tekrarlayan kusma , dalgnlk ,mental retardasyon ve psildyatrik sorunlardr.
Tanda idrarla fazla miktarda atlan karbamil fosfann bir yan urunu olan orotik asitten yararlanlr . Orotikasiduri normalin cok uzerine ckmasna karsn, nitrojen atm acsndan miktar olarak onemli degildir. Genetik defekt yonunden heterozigot olan baz disilerde nonnal miktarda orotik asit atm olaslgna ragmen, etkilenen disilerin buyuk bir ksm allopurinol verildiginde asn miktarda orotik asit bosaltrlari.
Arjininosuksinik Asiduri
Arjininosuksinik asit liyaz eksikligi dokularda ve kanda arjininosuksinik asit birikimine neden olur; ancak asit, bobrek yolu ile hemen temizlendiginden, en iyi idrarda gosterilir, burada gram ile ifade edilen miktarlarda bulunur. Ajininosuksinik asitin yapm amonyak nitrojenini fikse etmek gorevi gordugunden, hastalarn hepsinde surekli hiperamonyemi bulunmaz. Ancak, defekt ure dongusunu krar ve ornitin azlg agr hiperamonyemiye yol acabilir. Yenidogan doneminde olum; bebekligin gec donemleri ve cocuklukta semptomatik hiperamonyemi bildirilmistir. Gelisme geriligi, hepatomegali, knlgan saclar (trikoreksis nodosa), yavas motor ve mental gelisme ve konvulsiyonlar klinik hiperamonyemi olsun ya da olmasn, hastalgn karakteristik ozelligidir. Arjininosuksinik asiduri otozomal resesif gecisli bir hastalktr.
 
Üst